Loading...
About Us 2020-12-05T19:57:17+03:30

  • تنها آدم فرهیخته کسی است که یادگرفته باشد چگونه یاد بگیرد و تغییر کند.

کارل راجرز

روان درمانی به شیوه‌هایی گفته می‌شود که در آن مشکلات روانی و عاطفی از طریق بیان مشکلات به یک درمانگر و گفتگو با او درمان می‌گردد. روان درمانگر به شناخت شما از خود و بهتر شدن توانایی مقابله‌تان کمک می‌کند.

  • روان درمانی رابطه‌ای حرفه‌ای بین بیمار و درمانگر است که مبتنی بر اصالت، جدیت، صمیمیت و آزادی است.
  • روان درمانی یا درمان رواشناختی، اشاره به روشی دارد که توسط درمانگری آموزش دیده به شکل حرفه‌ای، با توجه به خاستگاه “اختلال تحت درمان”، انجام گیرد.
  • روان درمانگری بر دو پایه “رابطه” و “ارتباطات” به شکل کلامی و غیرکلامی استوار است.
  • روان درمانی کاربرد اگاهانه روش‌های بالینی و “مواضع میان فردی” است که از اصول روانشناسی رایج حاصل شده وهدف آن کمک به درمانگیران است که رفتارها، شناخت‌ها، هیجان‌ها، و دیگر ویژگی‌های فردی خود را، در جهت درمان مطلوب تغییر دهند.
  • روان درمانی دارای سبکهای گوناگونی است به صورت نمونه برای درمان ترس مرضی روان درمانی به “سبک رفتاری” از چهارشیوه حساسیت زدایی منظم، غرقه سازی، سرمشق گیری و تنش کاربردی کمک می‌گیرد.
  • در درمان اختلالهای شخصیت، روان درمانی تحلیلی یا روانکاوانه کاربرد دارد.

اهداف روان درمانی عبارتند از:

  • تغییر الگوهای آسیب زای رفتاری
  • بهبود احساس ارزشمندی
  • حل و فصل تعارض‌ها

روان درمانی به یادگرفتن مسائلی در مورد خودتان کمک می‌کند. در بعضی از موارد، شما یاد می‌گیرید که چگونه گذشته را درک کرده و آن را با زمان حال تطبیق دهید. در موارد دیگر شما از آن دسته از پاسخهایتان که مشکلاتی را در زندگی شما ایجاد می‌کنند آگاه شده و شیوه‌های تغییر آنها را یاد می‌گیرید.

به طور خلاصه می‌توان گفت که:

روان درمانگران، با استفاده از اصول و تکنیکهای روانشناختی و فنون روان درمانی، به دنبال تغییر، اصلاح و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری هستند. علاوه بر این روان درمانگر به دنبال تقویت، رشد و تکامل جنبه‌های سالم و مثبت شخصیت می‌باشد.

شبنم رحیمی فیاض

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
روان درمانگر

ندا هرانده

کارشناسی ارشد روانشناسی
درمانگر الکتروفیزیولوژیکال
(نوروفیدبک، tDcs)