Loading...
هنر درمانی 2020-08-25T12:33:16+03:30

هنر درمانی

بر اساس هنر درمانی، با بیان خلاقانه و ابراز احساسات از طریق هنر می توان سلامت روان و سرعت درمان را بهبود بخشید. اما واقعا هنر چگونه می تواند در روان درمانی نقش داشته باشد؟ شاید از اینکه از هنر به عنوان روشی برای درمان استفاده می شود تعجب کرده باشید. طبق تجربه هنر به بهبود روابط بین فردی، کاهش استرس و آگاهی از جنبه های گوناگون شخصیت کمک می کند. بنابراین هنر درمانی تلفیقی از تکنیک های روان درمانی و ایجاد خلاقیت برای بهبود سلامت فرد است.

هنردرمانی فعالیتی خلاقانه و بدیع است که مراجع در فرایندی آزادانه و با آرامش دست به اظهار وجود می زند. این فعالیت می تواند به صورت دیداری، شنیداری و دستی صورت بگیرد. از انواع هنر درمانی می توان نقاشی درمانی و نمایش درمانی، موسیقی درمانی را نام برد. در این رویکرد مفهومی به نام کاتارسیس یا پالایش روانی وجود دارد. این مفهوم به معنای برون ریزی هیجانات و افکار است؛ هدف از هنر درمانی این است که پس از برون ریزی آنچه به عنوان تعارض در فرد وجود دارد خود را نشان می دهد و متخصص آن را در چارچوب درمانی بیرون می کشد.
هنر درمانی هم به صورت فردی و هم گروهی انجام می شود. در هنردرمانی آن چیزی که تولید می شود از منظر رویکرد زیبایی شناسانه اهمیتی ندارد بلکه درمانگر به کمک معانی که در پس محتوای تولید شده و مفاهیم ناخودآگاه است به تحلیل اثر هنری می پردازد. همچنین هنردرمانی به مرور که ناخودآگاه فرد را به خود آگاه می آورد، او را متوجه بسیاری از جریانات و تعارضات موجود در ذهن و زندگی اش می کند. اما هنردرمانی تنها به رویکرد روانکاوانه باز نمی گردد و در رویکردهای رفتاری و شناختی هم از آن استفاده می شود.

موارد استفاده و مزیت های هنردرمانی

هنر درمانی برای تمام سنین قابل استفاده است و نه تنها برای بیماری های روانی بلکه برای بیماری هایی که منشا پزشکی دارند نیز قابل استفاده است. برای مثال در کودکان اوتیسم و یا کودکانی که احتمال می رود شرایط پرفشار و استرس زایی را سپری کنند؛ هنر درمانی می تواند مفید باشد. همچنین اغلب بیماری طبی مثل سرطان شرایط روانی استرس زایی را ایجاد می کند که هنردرمانی در این امر نیز می تواند کمک کننده باشد. این درمان می تواند به عنوان درمان اصلی یا درمان جانبی مورد استفاده قرار گیرد.
برای افرادی که در ابراز وجود مشکل دارند می توان از نمایش درمانی برای تمرین ابراز وجود استفاده کرد و یا از موسیقی درمانی برای کودکانی که معلولیت حرکتی دارند، استفاده شود. حوزه دیگری که هنر درمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد در بهداشت روانی ست. برای مثال هنر درمانی به خودشناسی افراد و پی بردن به جریانات درونی بسیار کمک می کند. هنر درمانی در ایجاد آرامش و تمرین تمرکز کردن بسیار اثر گذار است و همچنین در نقاشی درمانی استفاده از رنگ ها و کشیدن تصویرها می تواند در ابراز برخی هیجانات همچون خشم مفید باشد

هنر درمانگر

در حوزه هنر درمانی، درمانگر پارامترهایی را که در هنر برانگیزاننده هیجانات و افکار است را می شناسند. همچنین با نابهنجاری مختلف روانی که از این طریق می توان تشخیص داد آشناست. هنر درمانگر در طی درمان باید بتواند پذیرای عقاید، فرهنگ ها و ویژگی های متفاوت انسانی باشد و اساسا آزادی وسیع و فرصت خلاقیت های گوناگونی را در اختیار مراجع خود بگذارد. این رویکرد محوریت و اساس را در اختیار مراجع می گذارد و اجازه می دهند به هر سمتی که می خواهد پیش برود، پس درمانگر کمترین رهنمود را در این زمینه انجام می دهد.
در صورتیکه هنردرمانی به درستی انجام گیرد می تواند به عنوان درمان اصلی و یا جانبی تاثیرگذار باشد. در کشور ایران این حوزه از درمان روان شناسی بسیار جای کار دارد اما می تواند با تربیت نیروی متخصص در حوزه سلامت بالینی و بهداشت روان در سنین مختلف بسیار تاثیر گذار باشد. با توجه به ماهیت شاداب و هیجان محور این درمان متقاضیان زیادی را پیدا خواهد کرد.